Tarieven 2022

Kind & Jeugd

Voor alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar heeft de PEP Groep een overeenkomst met Holland Rijnland afgesloten (Zie voor meer informatie: https://jeugdhulphollandrijnland.nl/) en zijn er geen (extra) kosten aan de psychologische zorg verbonden. Jeugd betaalt geen eigen risico. Een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of JGT met vermoeden van een DSM-5 diagnose is wel noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 No Show

Zowel voor kinderen en jeugd als volwassenen geldt dat afspraken tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos kunnen worden geannuleerd (via telefoon of email: info@pep-groep.nl) daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht tegen een tarief van EUR 65,-.

Mede gelet op de lange wachtlijsten vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk no shows te voorkomen. Van vrijgekomen plekken maken wij graag gebruik voor clienten op de wachtlijst.

Volwassenen
Op de pagina over Vergoedingen kunt u uitgebreid lezen over wanneer de zorg in aanmerking komt voor vergoeding van de zorgverzekeraar.

Een verwijzing met een vermoeden van een DSM-5 diagnose, welke in intake vastgesteld moet worden, zijn daarbij een belangrijke voorwaarde vanuit de zorgverzekeringswet.

 Daarnaast zijn er een aantal klachten die door de verzekeraar niet vergoed worden. De meest voorkomende klachten zijn:

– problemen op het werk, burn-out of overspannenheid
– relatieproblemen
– rouwreacties
– studieproblemen
– identiteit of levensfase problemen.

 De ‘overige prestatie niet basispakketzorg consult’ wordt gebruikt voor o.a. deze zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar die wel nodig of gewenst is. Hiervoor ontvangt u aan het eind van de maand een rekening, die u niet kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

 Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De PEP Groep brengt hiervan een percentage tussen 75%-100% maandelijks bij u in rekening.

 –De kosten voor een individueel consult van 60 minuten zijn EUR 120,-
 -De kosten voor een partner-relatiegesprek van 90 minuten zijn: EUR 180,-

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Wanneer u vanwege privacy-overwegingen of om een andere reden gesprekken wilt ontvangen zonder verwijzing van uw huisarts, dan gelden eveneens bovenstaande tarieven.
Na het intakegesprek worden de behandeling en de daaraan verbonden kosten in overleg met u vastgesteld waarbij u zelf kan bepalen hoeveel en hoe vaak u consulten wilt.    

Tarieven particulier 2022

  Wilt u vanwege privacy-overwegingen of om een andere reden gesprekken ontvangen zonder verwijzing van uw huisarts? 

  De kosten voor deze zorg worden dan bij u zelf maandelijks in rekening gebracht. Een voordeel van deze particuliere zorg kan zijn dat u zelf kunt bepalen hoeveel en hoe vaak u consulten wilt. 

  De kosten voor een individueel consult van 60 minuten zijn EUR 120,-
  De kosten voor een partner-relatiegesprek van 90 minuten zijn: EUR 180,-

  Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Na het intakegesprek worden de behandeling en de daaraan verbonden kosten in overleg met u vastgesteld aan de hand van de voorgenomen behandeling dan wel trajectkeuze.

  Daarnaast bieden wij voor kinderen- en jeugdigen de volgende pakketen particulier aan:

  Intelligentie onderzoek € 600,-

  • Kennismakingsgesprek + uitleg over afname WISC (1 uur)
  • Afname WISC (2,5 uur)
  • Scoren, interpreteren schrijven kort verslag (1,5 uur)
  • Gesprek: terugkoppeling en advies (1 uur)

  ADHD onderzoek bij kinder- & jeugdigen € 900,-

  • Kennismakingsgesprek + uitleg over onderzoekstraject (1 uur)
  • Afname WISC en neuropsychologisch onderzoek (3,5 uur)
  • Afname sociaal-emotioneel onderzoek (2 uur)
  • Scoren, interpreteren schrijven kort verslag (1,5 uur)
  • Gesprek: terugkoppeling en advies (1 uur)

  Overig aanbod particulier

  • Niveaubepaling (intelligentie onderzoek)
  • ADHD-onderzoek en begeleiding (individueel, coaching, ouderbegeleiding, groepsaanbod)
  • Relatietherapie
  • Gezinsgesprekken
  • Aanpak werk gerelateerde klachten (burn-out, zakelijke mediatie)
  • Nazorgtrajecten voor reeds lopende of recent afgesloten behandelingen

  Een breder en aanvullend aanbod is in overleg met u mogelijk.

  NB: Weet u niet zeker of de PEP Groep u kan helpen bij uw hulpvraag of klachten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om uw vraag voor te leggen. Wij denken graag met u mee u kunt ons bereiken op info@pep-groep.nl of op werktijden op het nummer 071-36 193 00.