Welkom bij PEP Noordwijk

PEP Volwassenen

Al 25 jaar is Praktijk Eerstelijns Psychologie (PEP) een gevestigde naam in het Gezondheidscentrum Wantveld. In 2013 heeft de PEP Groep in verband met de toenemende hulpvraag een tweede vestiging geopend: Kinder- en Jeugdcentrum PEP Junior aan de Parallel Boulevard (zie Over PEP Junior). Drie jaar later opende de PEP Groep op 100 meter van het Gezondheidscentrum Wantveld een nieuwe vestiging voor (jong)volwassenen: PEP Noordwijk. Inmiddels is de PEP Groep nog verder uitgebreid en zijn er psychologen van de PEP Groep gevestigd bij huisartsenpraktijk de Oosthout te Voorhout en huisartsenspraktijk Celsius te Noordwijkerhout. De PEP Groep heeft voor bijna alle basis generalistische en bepaalde specialistische GGZ klachten deskundige psychologen in huis die cliënten terzijde kunnen staan.

Samenwerking en multidisciplinaire richtlijnen

PEP Groep werkt nauw samen met huisartsen in Noordwijk en omliggende Gemeentes, ziekenhuizen (LUMC en Alrijne), het CJG & JGT en is verbonden aan Gezondheidscentrum Wantveld en de Universiteit Leiden. De samenwerking met de Universiteit van Leiden betreft name het aanbieden van stageplaatsen aan Master studenten en het verzorgen van onderwijs aan studenten psychologie en geneeskunde.

Met betrekking tot de clientenzorg zijn er met de huisartsen van de samenwerkingsverbanden Wantveld, Noordwijk Binnen, Celsius en Herenstaete afspaken gemaakt conform de Generieke module Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken waarop de regionale multidisciplinaire ketenzorgprogramma’s zijn gebaseerd. De PEP Groep werkt oa. volgens het regionale zorgprogramma Angst en Stemmingstoornissen van het Knooppunt Ketenzorg. Een belangrijke afspraak die daarin is opgenomen betreft dat wij met toestemming van de client aan het einde van de behandeling terugkoppelen welke diagnose gesteld is en wat het behandelresultaat is. Daarnaast zet de PEP Groep behandelingen in waarvan bewezen is dat deze het meest effectief zijn. Daarnaast maken wij gebruik van de zorgstandaarden die zijn ontwikkeld door het kwaliteitsnetwerk GGZ. De zorgstandaarden en generieke modules kunt u hier vinden.

 

Wat wij doen

U kunt bij de PEP Groep terecht wanneer u last heeft van uiteenlopende psychische problemen en klachten.  Voorbeelden van veelvoorkomende klachten waarmee clienten zich bij ons melden zijn:

– Angst, fobieen en panieklachten
– Trauma en verwerkingsproblemen
– Somberheid en depressie
– Spanningsklachten en burn-out
– Medisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
– AD(H)D
– Tics en dwangklachten
– (milde) eetproblemen
– Persoonlijkheidsproblemen
– Identiteitsproblemen/ zelfbeeld
– Gezins- / opvoedingsproblemen en relatieproblemen 

Voor onderzoek en behandeling die vergoed wordt door de verzekering is een verwijzing van de huisarts en een DSM diagnose verplicht. De huisarts zal samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor psychologische zorg. Meer informatie over de vergoeding kunt u vinde onder het kopje ‘Informatie’ en ‘tarieven’. 

Behandelaanbod

De aanpak is afhankelijk van de klachten en de voorkeuren van de cliënt. In het intakegesprek zal met de client zijn/haar hulpvraag, behandeldoelen en wensen/behoeften geinvetariseerd worden en op basis daarvan doet de behandelaar een voorstel voor de aanpak en werkwijze waarbij de hulpvraag van de client centraal staat. Soms kan het zinvol zijn een partner of andere naaste bij de behandeling te betrekken als de client daar voor open staat. De inzet van E-health modules van Therapieland vormen vaak een onderdeel van de behandeling, zodat u niet alleen tijdens, maar ook buiten de sessies met uw ontwikkeling aan de slag kunt gaan. Dit betekent dat de behandeling zowel in de praktijk als vanuit huis in een online (beveiligde) omgeving plaatsvindt. Deze modules blijven ook na het afronden van de behandeling beschikbaar voor de client. 

Afhankelijk van de soort en ernst van uw klachten start de client met een persoonlijke behandeling, waarbij gebruik gemaakt kan worden van verschillende behandelmethoden en technieken. Naast psychodiagnostiek worden de volgende behandelingen worden bij de PEP Groep aangeboden.

Individuele behandelingen

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • ACT
  • EMDR
  • systeemtherapie
  • Mindfulness

Groepsbehandelingen

  • COMET training
  • Autonomieversterkende interventies voor clienten met angstklachten

    Relatie & gezinsbehandeling
  • op systeemtheoretische basis

 

Stapje extra

PEP Groep verleent behandeling en verricht activiteiten die verband houden met zorginnovatie en onderzoek, met als doel de kwaliteit van leven voor cliënten met psychische klachten te bevorderen. Daarbij staan de volgende kernwaarden voorop: deskundig, betrouwbaar, mensgericht en vooruitstrevend. Met als motto: net dat stapje extra ten behoeve van geestelijke gezondheid dichtbij huis.