Vergoeding zorg 2021

 

Kind & Jeugd

Voor alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar heeft de PEP Groep een overeenkomst met Holland Rijnland afgesloten (zie voor meer informatie: https://jeugdhulphollandrijnland.nl/) en zijn er geen (extra) kosten aan de psychologische zorg verbonden. Jeugd betaalt geen eigen risico. Een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of JGT is verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen.

No Show
Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd (via telefoon of email: info@pep-groep.nl) daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht tegen een tarief van E65,- 

Volwassenen

Bij de PEP Groep hebben we voor volwassenen zorgcontracten afgesloten met alle zorgverzekeraars voor de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Dit betekent dat wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts of medisch specialist dat de psychologische behandeling vergoed wordt (bij volwassenen gaat de zorg wel van uw eigen risico af). Informeer bij twijfel bij uw (huis)arts of jeugdondersteuner of u in aanmerking komt voor een verwijzing naar de PEP Groep.

Voor 2021 blijft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385,-. Indien u hier nog geen gebruik van heeft gemaakt, zijn de kosten van psychologische zorg tot dit bedrag voor uw rekening.

PEP Groep biedt naast individuele behandeling ook groepsbehandeling aan, o.a. groepstherapie voor angstklachten en negatief zelfbeeld (COMET). Voor de groepstherapieën geldt tevens dat u in het bezit dient te zijn van een verwijzing om voor een vergoeding in aanmerking te komen en dient u rekening te houden met het eigen risico (€ 385,-). Raadpleeg uw verzekeringspolis voor de voorwaarden. 

 Generalistische Basis GGZ

In de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) worden behandelingen per zorgzwaartepakket gedeclareerd. Het zorgzwaartepakket hangt af van de diagnose, de ernst van de klachten en de persoonlijke omstandigheden. In het intakegesprek wordt o.a. besproken hoe lang de behandeling zal duren en of uw klachten onder verzekerde zorg vallen. De drie verschillende zorgzwaartepakketten zijn:

– Basis GGZ Kort =  2 tot 5 gesprekken

– Basis GGZ Middel = 5 tot 8 gesprekken

– Basis GGZ Intensief =  8 tot 12 gesprekken

Onvolledig behandeltraject:
In het geval dat er geen diagnose wordt gesteld en/of u niet doorgaat met de behandeling, dan wordt het dossier na het eerste of tweede gesprek gesloten en wordt u terugverwezen naar de huisarts. Bij uw zorgverzekeraar zal dan de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht worden.

Overig product (OVP): 

Het OVP product wordt gebruikt voor zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar die wel nodig of gewenst is. Hiervoor ontvangt u aan het eind van de behandeling een rekening, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar (tenzij uw aanvullende verzekering het vergoedt). Hiervoor wordt 95,- euro per consult in rekening gebracht conform de geldende NZa tarieven. 

Zo zijn onder meer de behandeling van zelfbeeld en identiteitsproblemen uitgesloten van verzekerde zorg, net als de aanpak van werk- en relatie gerelateerde problematiek. Het kan ook zijn dat u geen verwijsbrief met een diagnose (DSM IV/V classificatie) van de huisarts heeft en/of dat u liever geen DSM classificatie achter uw naam wilt hebben.


Aanbod particuliere zorg door PEP Groep

Het is bij de PEP Groep mogelijk om, buiten alle instanties om, zorg te ontvangen. De kosten voor deze zorg worden dan bij u zelf in rekening gebracht. Een voordeel van deze particuliere zorg kan zijn, dat wij u sneller kunnen helpen en u zelf kunt bepalen hoeveel en hoe vaak u consulten wilt.

 Tarieven particulier

 1. Een individueel consult van 60 minuten kost € 97,50 (NZa-tarief)

2.  Voor gezins- of relatiegesprekken wordt een maximaal tarief gerekend van € 150,- per uur

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Na het intakegesprek worden de behandeling en de daaraan verbonden kosten in overleg met u vastgesteld aan de hand van de voorgenomen behandeling dan wel traject keuze.

3. Intelligentie onderzoek € 600,-
– Kennismakingsgesprek + uitleg over afname WISC (1 uur)
– Afname WISC (2,5 uur)
– Scoren, interpreteren schrijven kort verslag (1,5 uur) – Gesprek: terugkoppeling en advies (1 uur)

4. ADHD onderzoek bij kinder- & jeugdigen € 900,-
– Kennismakingsgesprek + uitleg over onderzoekstraject (1 uur)
– Afname WISC en neuropsychologisch onderzoek (3,5 uur)
– Afname sociaal-emotioneel onderzoek (2 uur)
– Scoren, interpreteren schrijven kort verslag (1,5 uur) – Gesprek: terugkoppeling en advies (1 uur)

 

Overig aanbod particulier

 

⦁ Niveaubepaling (intelligentie onderzoek)
⦁ ADHD-onderzoek en begeleiding (individueel, coaching, ouderbegeleiding, groepsaanbod)
⦁ Relatietherapie
⦁ Gezinsgesprekken
⦁ Aanpak werk gerelateerde klachten (burn-out, zakelijke mediatie)
⦁ Nazorgtrajecten voor reeds lopende of recent afgesloten behandelingen

Een breder en aanvullend aanbod is in overleg met u mogelijk.

NB! Weet u niet zeker of de PEP Groep u kan helpen bij uw hulpvraag of klachten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om uw vraag voor te leggen. Wij denken graag met u mee u kunt ons bereiken op info@pep-groep.nl of op werktijden op het nummer 071-36 193 00.