Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

 Behandelingen

Onze aanpak is met name kortdurende en generalistische.  We starten met het formuleren van een hulpvraag en behandeldoelen. We werken aan uw eigen kracht zodat u zo snel mogelijk zelfstandig verder kan. En u weet vooraf hoe lang uw behandeling ongeveer gaat duren. Uw voorkeuren en hulpvraag staan centraal in de behandeling. 

We werken met een transdiagnostische blik, wat betekent: diagnose overstijgend. Onze behandelaren kijken naar u als mens; wat uw uitdagingen zijn, wat u belangrijk vindt en wat u wilt bereiken.

Betrekken van naasten

Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Psychische klachten hebben naast de negatieve gevolgen voor u als cliënt ook vaak negatieve gevolgen voor uw naasten. Het is daarom van belang om ook met hen te bespreken hoe zij u het beste kunnen ondersteunen en/of wat uw naaste nodig hebben om dit zo goed mogelijk te kunnen doen en volhouden. Naasten kunnen zowel aan het begin van de behandeling, als gedurende de behandeling worden betrokken.
Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl

Inzet E-health

De inzet van E-health modules van Therapieland vormen vaak een onderdeel van de behandeling, zodat u niet alleen tijdens, maar ook buiten de sessies met uw ontwikkeling aan de slag kunt gaan. Dit betekent dat de behandeling zowel in de praktijk als vanuit huis in een online (beveiligde) omgeving plaatsvindt. Deze modules blijven ook na het afronden van de behandeling beschikbaar voor u.

Type behandelingen

Afhankelijk van het soort en de ernst van uw klachten start u met een persoonlijke behandeling, waarbij gebruik gemaakt kan worden van verschillende behandelmethoden en technieken. Naast psychodiagnostiek worden de volgende behandelingen bij de PEP Groep aangeboden:

Individuele behandelingen

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  Cognitieve gedragstherapie is een actieve en doelgerichte psychologische behandeling. U gaat u gedrag en gedachten onderzoeken en aanpassen, deze therapie richt zich met name op het hier en nu. Dit onderzoeken een aanpassen van gedachtes en gedrag gebeurt middels oefeningen tijdens de therapiesessies maar ook door bijvoorbeeld huiswerkopdrachten. CGT is veelal de eerst aangewezen behandeling bij angst- en stemmingsklachten. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie is te vinden op de website www.cognitievegedragstherapie.nl.
 • EMDR
  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Deze behandelvorm wordt veelal ingezet bij cliënten die last hebben van een posttraumatische stress-stoornis. EMDR wordt daarnaast steeds vaker ingezet bij andere psychische klachten wanneer de eerder aangewezen behandeling onvoldoende effect lijkt te hebben. Meer informatie over EMDR kunt u vinden op de website van de Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl.
 • Schematherapie
  Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijks leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen. Deze behandeling wordt binnen de PEP-groep, op indicatie, gegeven binnen de specialistische GGZ. Meer informatie over deze behandelvorm is te vinden op www.schematherapie.nl.

 • Mindfulness
  Mindfulness is een training om met aandacht te leren leven en leer je om te gaan met stress, onrust, piekeren en alles wat in de eg staat van het leven van een waardevol leven. De training is wetschappelijk onderbouwd en blijkt effectief bij het leren omgaan met verschillende problematiek/klachtenbeelden.

 • Relatie en gezinstherapie (systeemtherapie)
  Binnen de PEP-groep zijn er verschillende psychologen die met name vanuit een systeemtheoretisch kader werken. Onder andere is bij ons werkzaam een systeemtherapeut.

Groepsbehandelingen

 • COMET training
  COMET (Competitive Memory Training) is een cognitief-gedragstherapeutische interventie voor cliënten met een negatief zelfbeeld. Cliënten werken aan positief denken en positieve gevoelens oproepen daarnaast wordt gebruik gemaakt van positieve aandachttraining. COMET kan zowel individueel worden gegeven als in een groep. De groepsvariant heeft een aantal voordelen ten op zichtte van de individuele variant. Cliënten ervaren steun en begrip van elkaar en leren dat zij niet enige zijn die worstelen met deze klachten, zij kunnen elkaar ondersteunen en van feedback voorzien. Zo leren cliënten zich beter uit te spreken en hun eigen gedachten te verifiëren.
 • Autonomie versterkende groep

  Het uitgangspunt is dat autonomieproblematiek een overkoepelend probleem is (transdiagnostisch). Vanwege vaak multipele psychische problematiek van cliënten is een behandeling complex. Er wordt verondersteld dat in veel gevallen psychische klachten veroorzaakt en/of in stand gehouden kunnen worden door autonomieproblematiek. Onder autonomie verstaan we het zelfsturend vermogen, zowel individueel als in contact met anderen. Door de interventie te richten op autonomieversterking kan tot de kern van de problematiek van cliënten doorgedrongen worden. Het doel van de groepsinterventie is autonomieversterking. Dit houdt concreet in dat gestreefd wordt naar het vergroten van het zelfsturend vermogen van de cliënt, waartoe ook het versterken van het zelfgevoel behoort. Daarnaast is aandacht voor het verbeteren van het zelfvertrouwen, de cliënt beter leren bepalen wat hij/zij wil, dit kenbaar maken en grenzen leren(te) herkennen en stellen. Ten slotte het leren zich met anderen verbonden te voelen zonder zichzelf ‘kwijt te raken’ en leren beter met nieuwe situaties om te gaan. Als gevolg van deze interventie wordt klachtvermindering en gedragsverandering verwacht.

 • ACT your Way
  Groepstherapie voor jongeren tussen +/- 16 en 25 jaar oud die worstelen met het vinden van hun weg. Die vastzitten met bijvoorbeeld identiteitsvraagstukken, remmende sombere gedachten, een onzeker zelfgevoel, spanningen in sociaal contact of met familieleden. Jongeren die de behoefte voelen om zich verder te ontwikkelen en hun richting te bepalen, maar (gevoelsmatig) vastlopen.
 • Schematherapie groep

  Groep voor volwassenen (18+) met persoonlijkheidsproblematiek, cluster C (gediagnosticeerd). Exclusie of overleg; cluster A of B (trekken van kunnen worden overlegd), ernstige oude as I stoornis (bv heftige depressie) overleggen. In de therapie leer je inzicht te krijgen in denk- en gedragspatronen die er vaak van jongs af aan zijn ingeslopen en die niet (meer) goed voor je zijn. In de groep leer je schema’s op te sporen, te onderzoeken wat de oorzaak ervan is en vervolgens denk-en gedragspatronen te veranderen om beter voor jezelf te zorgen. Je leert voelen wat je behoefte is en hoe je daar op een gezonde manier voor op kunt komen.