Vergoeding zorg 2024

Kind & Jeugd

Voor alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar heeft de PEP Groep een overeenkomst met Holland Rijnland afgesloten (Zie voor meer informatie: https://jeugdhulphollandrijnland.nl/) en zijn er geen (extra) kosten aan de psychologische zorg verbonden. Jeugd betaalt geen eigen risico. Een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of JGT is wel noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Volwassenen

Vergoede zorg en DSM-5 stoornis
Voor de volwassenen (vanaf 18 jaar) heeft de PEP Groep overeenkomsten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars.  In de zorgverzekeringswet is opgenomen dat er sprake moet zijn van een psychische ‘stoornis’ (volgens het handboek DSM-5) om in aanmerking te komen voor vergoeding van een psychologische behandeling.

In eerste plaats zal de huisarts of POH GGZ met u bekijken of er sprake is van een vermoeden van een DSM diagnose. Als zij hiervoor een verwijsbrief schrijven dan wordt in ieder geval de intake vergoed. Tijdens de intake onderzoekt de behandelaar of uw klachten in aanmerking komen voor vergoeding van de behandeling.

De meest voorkomende klachten die door de verzekeraar niet vergoed worden zijn, problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid; relatieproblemen, rouwreacties, studieproblemen, identiteit of levensfase problemen.

De ‘overige prestatie niet basispakketzorg consult’ wordt gebruikt voor zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar die wel nodig of gewenst is. Hiervoor ontvangt u aan het eind van de behandeling een rekening, die u niet kunt indienen bij je zorgverzekeraar (tenzij uw aanvullende verzekering deze wel vergoedt) . Hiervoor verwijzen wij naar de ‘particuliere tarieven’.

Het Zorgprestatiemodel (ZPM) en gecontracteerde zorg
Wanneer u verwezen bent door de huisarts en er sprake is van een DSM 5 diagnose wordt er een behandeling gestart. Vanaf 1 januari 2022 is de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg veranderd. Waar een behandeling voorheen aan het einde van het traject als geheel werd afgerekend, worden in de nieuwe bekostiging iedere maand de afzonderlijke consulten bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een intake (diagnostiek consult), behandelconsult of groepsconsult. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. De zorgprestaties staan op de rekening die wij maandelijks aan de zorgverzekeraar sturen. 

De PEP Groep heeft voor 2024 met alle verzekeraars een contract (in 2023 alleen niet met Menzis >hieronder vallen ook de labels: Anderzorg, Hema, PMA en VinkVink). Dit betekent dat de PEP Groep rechtstreeks declareert bij de verzekeraars met wie er een contract is. Afgelopen jaar (2023 ontvingen clienten die verzekerd zijn bij Menzis een factuur die zij bij hun verzekeraar kunnen indienen en waarvan – afhankelijk van uw type polis- een deel vergoed krijgen).  

Eigen risico 2024
Voor 2024 blijft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385,-. Indien u hier nog geen gebruik van heeft gemaakt, zijn de kosten van psychologische zorg tot dit bedrag voor uw rekening. Daarnaast zijn er verschillende contracten afgesloten voor de Specialistische GGZ, echter zijn hiervoor de budgetten per verzekeraar verschillend en beperkt. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden, u kunt de mogelijkheden bespreken met u behandelaar of indien u het graag vooraf wil weten contact opnemen met het secretariaat.

Tarieven
De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De PEP Groep brengt hiervan een percentage tussen 75%-100% in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben. De factuur wordt na afloop van een gesprek ingediend bij jouw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan de praktijk zal vergoeden. 

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Hoewel het nieuwe bekostigingsmodel duidelijker en transparanter is dan het vorige, kent het model een belangrijk nadeel. Wanneer uw behandeling over de jaarwisseling heen loopt, wordt zowel in het oude als in het nieuwe jaar uw eigen risico aangesproken. Tot nog toe was het zo dat de gehele behandeling in één keer werd gedeclareerd, ongeacht of deze over de jaarwisseling heen liep. Uw eigen risico werd dan maar één keer belast.
In deze folder kunt u meer lezen over het zorgprestatiemodel en wat u ervan merkt. 

No Show
Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd (via telefoon of email: info@pep-groep.nl) daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht tegen een tarief van EUR 65,-.

Aanbod particuliere zorg/ zonder verwijzing huisarts

Het is ook mogelijk om zonder verwijzing van de huisarts gesprekken te voeren bij de PEP Groep. Ook kan het zijn dat er geen diagnose gesteld wordt en dat de zorg niet in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering. De kosten voor deze zorg worden dan bij u zelf maandelijks in rekening gebracht. Een voordeel van deze particuliere zorg kan zijn dat u zelf kunt bepalen hoeveel en hoe vaak u consulten wilt. 

De kosten voor een individueel consult van 60 minuten zijn EUR 120,-
De kosten voor een partner-relatiegesprek van 90 minuten zijn: EUR 180,-

Let op: het particuliere tarief dat wij hanteren geldt vaak niet voor de verzekerde (vergoede) zorg. Met iedere zorgverzekeraar hebben wij een afzonderlijk contract waarin de tarieven en tariefpercentages door de verzekeraar bepaald worden en daardoor uiteenlopen.