Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is een kwaliteitsstatuut verplicht voor alle aanbieders van geneeskundige GGZ. De GZ-psychologen en psychotherapeuten van de PEP Groep beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Het kwaliteitsstatuut is een openbaar document en wordt op of na 1 januari 2017 gepubliceerd op of via de website van Zorginstituut Nederland. In het kwaliteitsstatuut wordt aangegeven hoe de zorg voor de cliënt is georganiseerd:
• zodat dat aan een patiënt gepaste zorg wordt geleverd;
• zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn;
• zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is.

Daarnaast wordt in het Kwaliteitsstatuut verwezen naar de klachtenregeling (zie ook Klachten en Suggesties), welke samenwerkingsafspraken er zijn met samenenwerkingspartners en hoe de waarneming geregeld is bij langdurige uitval.

Zorgkaart Nederland

Op ZorgkaartNederland kunt u een waardering plaatsen voor de PEP Groep. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering.