PEP Groep - PEP staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie en levert psychologische hulp aan kinderen en volwassenen. Noordwijk . Junior en Volwassenen

Kwaliteitsstatuut

De PEP Groep beschikt als instelling (sectie III) en als vrijgevestigde praktijk (sectie II) over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut evenals de BIG geregistreerde psychologen uit ons team.

AGB code Sectie II: 94066675   | Kwaliteitsstatuut sectie II
AGB code Sectie III:  22221298 | Kwaliteitsstatuut sectie III

Het Kwaliteitsstatuut is een openbaar document waarin wordt aangegeven hoe de zorg voor onze clienten is georganiseerd:

• zodat dat aan een patiënt gepaste zorg wordt geleverd;
• zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn;
• zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is.

Op de Team-pagina publiceren wij zo goed mogelijk de meest recente en goedgekeurde persoonlijke kwaliteitsstatuten. Tevens publiceert Zorginstituut Nederland (ZiNL) in een openbaar databestand de goedgekeurde statuten. Het openbaar databestand is via deze link te raadplegen: op de website www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-geestelijke-gezondheidszorg-kwaliteitsstatuut.

Daarnaast wordt in het Kwaliteitsstatuut verwezen naar de klachtenregeling (zie ook Klachten en Suggesties), werkwijze, welke samenwerkingsafspraken er zijn met samenwerkingspartners en hoe de waarneming geregeld is bij langdurige uitval.

Zorgkaart Nederland

Op ZorgkaartNederland kunt u een waardering plaatsen voor de PEP Groep. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering.