PEP Groep - PEP staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie en levert psychologische hulp aan kinderen en volwassenen. Noordwijk . Junior en Volwassenen

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is een kwaliteitsstatuut verplicht voor alle aanbieders van geneeskundige GGZ. De PEP Groep beschikt als instelling over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut evenals de BIG geregistreerde psychologen uit ons team.

Het kwaliteitsstatuut is een openbaar document waarin wordt aangegeven hoe de zorg voor de cliënt is georganiseerd:

• zodat dat aan een patiënt gepaste zorg wordt geleverd;
• zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn;
• zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is.

AGB code Groepspraktijk: 94000362 | Kwaliteitsstatuut »

NB: vanaf 26-10-2021 heeft de PEP Groep nieuwe AGB codes. 
AGB code Groepspraktijk: 94066675 | AGB code Instelling WTZI:  22221298 |   Kwaliteitsstatuut

Op de Team-pagina publiceren wij zo goed mogelijk de meest recente en goedgekeurde persoonlijke kwaliteitsstatuten. Tevens publiceert Zorginstituut Nederland (ZiNL) in een openbaar databestand de goedgekeurde statuten. Het openbaar databestand is via deze link te raadplegen: op de website www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-geestelijke-gezondheidszorg-kwaliteitsstatuut.

NB: Vanaf november 2021 is onze rechtsvorm gewijzigd en hebben wij nieuwe AGB codes moeten aanvragen voor onze groep4spraktijk en instelling. Op de pagina van ons team kunt u zowel de oude als de nieuwe kwaliteitsstatuten vinden.

Daarnaast wordt in het Kwaliteitsstatuut verwezen naar de klachtenregeling (zie ook Klachten en Suggesties), werkwijze, welke samenwerkingsafspraken er zijn met samenwerkingspartners en hoe de waarneming geregeld is bij langdurige uitval.

Zorgkaart Nederland

Op ZorgkaartNederland kunt u een waardering plaatsen voor de PEP Groep. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering.