Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Klachten en suggesties

Vertel ons wat u vindt!

Als u klachten, vragen of verbeter suggesties heeft om onze zorg nog beter op uw wensen af te stemmen horen wij graag. Dit kunt u in eerste instantie het beste met de behandelaar zelf bespreken, zodat er direct gezocht kan worden naar een oplossing of verbeteridee. Als u het lastig vindt om het gesprek aan te gaan kunt ook mailen of een telefoonbericht achterlaten bij de praktijk. Als u uw klacht liever met een collega psycholoog bespreekt dan kunnen wij u in contact brengen met een van de collega’s, die zal kijken en meedenken of er mogelijkheid is om het probleem onderling op te lossen. Wanneer u een formele klacht of verbetersuggestie wilt indienen, dan kan dat op verschillende manieren:

Privacy

Wanneer u een klacht, vraag of verbeteridee heeft met betrekking tot de privacy dan kunt u onze Functionaris Gegevensbescherming Dhr. Huisman (Sleutelnet) mailen: FG@pep-groep.nl (kan ook voor vragen over verwerking van gegevens).

Inhoudelijk en administratief

Bij klachten of vragen over een behandelaar, nota, werkwijze of andere zaken dan kunt u zich wenden tot administratie@pep-groep.nl of de praktijkhouder mw. de Haas haas@pep-groep.nl.

Multidisciplinaire samenwerking

Bij klachten met betrekking tot de multidisciplinaire samenwerking binnen het samenwerkingsverband Wantveld en/of Noordwijk Binnen, dan kunt u zich wenden tot de (onafhankelijk) klachtenfunctionaris van Rijncoepel. Klachtenfunctionaris is mw. Y. Verwoert, te bereiken via telefoon: 071-820 03 74  of per email: klachtenfunctionaris@rijncoepel.nl Daarnaast kunt u zich wenden tot het Nederlands Instituut voor Psychologen: informatie over deze klachtenprocedure is te vinden op de website http://www.psynip.nl/ onder het kopje informatie voor cliënten of rechtstreeks op http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html De PEP Groep is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie, die klachten behandelt die u kunt hebben over De PEP Groep als zorgaanbieder. Informatie vindt u hierover op de website www.degeschillencommissiezorg.nl  

Zorgkaart Nederland

Tot slot stellen wij het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom.