Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Klachten en suggesties

Vertel ons wat u vindt!

Als u klachten, vragen of verbeter suggesties heeft om onze zorg nog beter op uw wensen af te stemmen horen wij dat graag. Dit kunt u in eerste instantie het beste met de behandelaar zelf bespreken, zodat er direct gezocht kan worden naar een oplossing of verbeteridee. Als u het lastig vindt om het gesprek aan te gaan kunt u ook mailen of een telefoonbericht achterlaten bij de praktijk.

Als u uw klacht liever met een collega psycholoog bespreekt dan kunnen wij u in contact brengen met een van de collega’s, die zal kijken en meedenken of er mogelijkheid is om het probleem onderling op te lossen.

Wanneer u een formele klacht of verbetersuggestie wilt indienen, dan kan dat op verschillende manieren:

Privacy

Wanneer u een klacht, vraag of verbeteridee heeft met betrekking tot de privacy dan kunt u onze Functionaris Gegevensbescherming Dhr. Huisman (Sleutelnet)
mailen: FG@pep-groep.nl (kan ook voor vragen over verwerking van gegevens).

Inhoudelijk en administratief

Bij klachten of vragen over een behandelaar, nota, werkwijze of andere zaken dan kunt u zich wenden tot administratie@pep-groep.nl.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling
Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

Mocht voorgaand traject niet naar tevredenheid zijn afgehandeld kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Wij zijn lid van de Geschillencommissie Zorg
(ivm de WKKGZ)

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Tevens zijn de meeste psychologen lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) of de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijsdeskundigen (NVO). 
Deze verenigingen hebben een eigen klachtenprocedure en kunnen klachten in behandeling nemen als betreffende psycholoog of pedagoog lid is van die vereniging.

Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Zorgkaart Nederland

Tot slot stellen wij het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom.

Zorgkaart Nederland - PEP Groep