pepgroep_noordwijk

E-health en Therapieland

Bij de PEP Groep werken de psychologen naast de gesprekken op de praktijk ook met ‘E-Health’. Enkele behandelingen kunnen desgewenst zelfs volledig online worden uitgevoerd. De gesprekken worden dan door middel van videobellen vanuit huis gevoerd en er wordt gewerkt met ondersteunende online modules. Dit zijn internetmodules met informatie, oefeningen en de  mogelijkheid om je netwerk te betrekken bij je behandeling. Ook kan de behandeling zowel op de praktijk als vanuit huis in een online (beveiligde) omgeving plaatsvinden. Deze mix van contact in de praktijk en online wordt blended care genoemd. 

De PEP Groep werkt hiervoor samen met Therapieland (www.therapieland.nl) en is ook medeontwikkelaar van enkele van de aangeboden modules!

De kracht van ‘E-Health’ ondersteuning zit erin dat je thuis in je eigen tijd heldere overzichtelijke oefeningen en informatie binnen handbereik hebt. Ook is het eenvoudig om online contact op te nemen met je therapeut. Hier treft u het introductiefilmpje van Therapieland.

Op deze wijze willen we onze clienten autonomie, heldere informatie met betrekking tot hun therapieproces en beveiligde communicatie bieden. Na het beëindigen van een behandeltraject blijft de online module beschikbaar.

 

ROM metingen

PEP Groep maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. Dit houdt in dat er verschillende meetmomenten plaatsvinden gedurende een behandeltraject (start, tussentijds en aan het einde van de behandeling) met als doel gezamenlijk met cliënt de behandeling te kunnen evalueren en eventueel bij te stellen.

Persoonsgerichte aanpak

De metingen kunnen wezenlijke feedback opleveren voor zowel de therapeut als de cliënt, wat een gezamenlijke besluitvorming over de therapie en daarmee de regie van de cliënt vergroot. ROM draagt voor PEP Groep bij aan een persoonsgerichte behandelaanpak. Daarnaast kan met behulp van ROM op instellingsniveau de effectiviteit van behandelprogramma’s vergeleken en bijgesteld.

ROM & Client-tevredenheid
De PEP Groep maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. Dit houdt in dat er middels gestandaardiseerde vragenlijsten meetmomenten zullen plaatsvinden gedurende een behandeltraject met als doel gezamenlijk met (ouders van) de cliënt de behandeling te kunnen evalueren en eventueel bij te stellen. Tevens wordt bij afsluiting de cliënt-tevredenheid in beeld gebracht middels een vragenlijst.