Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Informatie

De PEP Groep staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie en heeft als doel om hoogwaardige zorg te leveren aan zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen met psychische klachten.

Werkwijze

Uw traject
Wanneer u door de huisarts of POH-GGZ verwezen bent voor psychische behandeling in de basis GGZ of specialistische GGZ  krijgt u van de huisarts een verwijsbrief  mee of de huisarts heeft uw verwijsbrief direct naar de praktijk gestuurd. Vervolgens neemt u contact met de praktijk op voor het maken van een afspraak.

Afhankelijk van uw klachten, uw voorkeuren en uw beschikbaarheid wordt een psycholoog toegewezen die aansluit op uw doorgegeven informatie/voorkeuren. De behandeling start met een individueel gesprek waarin kennisgemaakt wordt en waarin vragen gesteld worden om uw hulpvraag en klachten beter in beeld te brengen en worden er samen doelen opgesteld met wat u wil bereiken in de therapie. Tevens is er ruimte om in dit gesprek te bespreken of er sprake is van een goede match tussen u en de behandelaar. Aansluitend zal een eerste indicatie/diagnose en een voorlopig plan van aanpak met u worden besproken. In samenspraak met u wordt op basis van de problematiek en uw voorkeuren een behandelmethode voorgesteld. U kunt onder het kopje ‘Volwassenen‘ of ‘PEP Junior’ meer vinden over het behandelaanbod en de verschillende type behandelingen die wij aanbieden.

In het behandelplan staan specifiek uw doelen ten aanzien van de behandeling centraal en wordt afgesproken welke behandelvorm het beste bij u past. In veel gevallen worden daarbij online programma’s aangeboden zodat u ook thuis aan de slag kunt met uw doelen (zie Ehealth/Therapieland). In onze werkwijze hechten wij veel belang aan het weer teruggeven van dat gevoel van controle of zelfregie. Met name in de Basis GGZ zijn de behandelingen kortdurend, waarbij er vooral handvatten en inzichten geboden worden die u helpen om met vertrouwen zonder de steun van de psycholoog alleen verder te kunnen.

In het kader van de behandeling wordt gebruik gemaakt van diagnostische vragenlijsten (ROM), die u in een beveiligde online omgeving kunt invullen. Wanneer u klaar bent met een behandeltraject ontvangt u tevens een vragenlijst ter beoordeling van uw klanttevredenheid (hiervoor maken wij gebruik van zogenaamde CQi-metingen).

In dit artikel van Michiel Linssen ‘Naar een psycholoog! Wat kun je verwachten en wat wordt er van jou verwacht?’ kunt u meer lezen over een behandeling bij de psycholoog.