Kwaliteit en Clienttevredenheid

Beroepsverenigingen
Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereniging van Vrijgevestigden Psychologen).

Keurmerk Basis GGZ 2020

PEP Groep  is officieel drager van het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Het keurmerk is een keurmerk voor kwaliteit in de zorg. PEP Groep heeft aangetoond aan alle normen te voldoen en zich daarmee extra in te spannen voor goede zorg op het juiste moment. De PEP Groep streeft naar cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continue verbetering en zet zich in voor de landelijke ontwikkeling van de Basis GGZ .

 

Kwaliteitsstatuut
De PEP Groep beschikt als instelling over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut evenals de BIG geregistreerde psychologen uit ons team. In de kwaliteitsstatuten worden de praktijkvoering vastgelegd en is voor iedereen inzichtelijk. Op deze pagina publiceren wij zo goed mogelijk de meest recente en goedgekeurde kwaliteitsstatuten. Tevens publiceert Zorginstituut Nederland (ZiNL) in een openbaar databestand de goedgekeurde statuten. Het openbaar databestand is via deze link te raadplegen: op de website www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-geestelijke-gezondheidszorg-kwaliteitsstatuut.
NB: De PEP Groep is naast WTZI instelling ook als groepspraktijk geregistreerd (AGB code: 94000362). Echter, vanwege het dubbel vergeven AGB code is het niet mogelijk om een Kwaliteitsstatuut voor de groepspraktijk aan te vragen. Hiervoor verwijzen wij naar het Kwaliteitsstatuut van de instelling (AGB: 22221056). 

Multidisciplinaire richtlijnen
Met betrekking tot de clientenzorg zijn er met de huisartsen van de samenwerkingsverbanden Wantveld, Noordwijk Binnen, Celsius en Herenstaete afspaken gemaakt conform de Generieke module Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken waarop de regionale multidisciplinaire ketenzorgprogramma’s zijn gebaseerd. De PEP Groep werkt oa. volgens het regionale zorgprogramma Angst en Stemmingstoornissen van het Knooppunt Ketenzorg. Een belangrijke afspraak die daarin is opgenomen betreft dat wij met toestemming van de cliënt aan het einde van de behandeling terugkoppelen welke diagnose gesteld is en wat het behandelresultaat is. Daarnaast zet de PEP Groep behandelingen in waarvan bewezen is dat deze het meest effectief zijn. Daarnaast maken wij gebruik van de zorgstandaarden die zijn ontwikkeld door het kwaliteitsnetwerk GGZ. De zorgstandaarden en generieke modules kunt u hier vinden. 


Registraties, bijscholing en intervisie
Onze psychologen hebben na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond. Ze zijn allemaal BIG-geregistreerd of in opleiding tot GZ-psycholoog. De psychologen met een BIG registratie specialiseren zich reeds verder als klinisch psycholoog, systeemtherapeut, IMH-specialist en andere expertise gebieden. Jaarlijks volgen we bijscholing om onze kennis actueel te houden en organiseren wij incompany trainingen voor de hele groep. We hebben intern intervisie georganiseerd en nemen deel aan regionale intervisiebijeenkomsten. 

Meten is weten: behandeleffect
Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van uw behandeling in de gaten. Bij de start en het einde van de behandeling (in sommige gevallen ook tussentijds) vragen wij u daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw psychische gezondheid.Zie hier voor meer informatie over de ROM metingen. 

Uw ervaringen
We hechten minstens zoveel waarde aan uw ervaringen. Hoe we die vragen, meten en gebruiken? En wat cliënten van ons vinden? Dat leest u bij de informatie over Cliëntervaringen.

 Cliënttevredenheid 

 CQ-index

De PEP Groep hecht ook in de toekomst veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt aan iedere cliënt bij beëindiging van de behandeling gevraagd anoniem een beoordelingsvragenlijst in te vullen, de Consumer Quality Index (CQi ambulant) zodat wij onze processen kunnen blijven verbeteren. In 2019 vulden 81 cliënten de CQ-index in. Daar kwamen de volgende antwoorden uit naar voor:  

• Bejegening (1-5): 4,8
• Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4,1
• Samen beslissen (1-5): 4,9
• Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 4,5
• Uitvoering behandeling (1-5): 4,6
• Rapportcijfer (0-10): 8,9

 Het komende jaar willen wij met name de bereikbaarheid verbeteren. We horen vooral terug dat cliënten graag sneller een reactie ontvangen na aanmelding. Hier gaan wij in 2020 invulling aan geven. Daarnaast gaan werken met een patientenparticipatie-panel in samenwerking met de Rijncoepel waar wij als onderdeel van de zorgroep aan verbonden zijn. 

Rapportcijfer PEP Junior:
Aan kinderen en jeugdigen en hun ouders wordt aan het einde van de behandeling gevraagd naar een rapportcijfer van 0 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden). In 2019 gaven cliënten en hun ouders het gemiddelde cijfer van een 8.7 aan de hulp die zij ontvingen.

 

Zorgkaart Nederland

De PEP Groep stelt het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom. 

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering over de PEP-Groep.