Kwaliteit

Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen). Hieronder vindt u de informatie over onze kwaliteitswaarborgring, dat gaat door onder andere door middel van onze kwaliteitsstatuten.

 

Keurmerk Basis GGZ 2019
PEP Groep  is officieel drager van het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Het keurmerk is een keurmerk voor kwaliteit in de zorg. PEP Groep heeft aangetoond aan alle normen te voldoen en zich daarmee extra in te spannen voor goede zorg op het juiste moment. De PEP Groep streeft naar cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continue verbetering en zet zich in voor de landelijke ontwikkeling van de Basis GGZ .

Multidisciplinaire richtlijnen
Met betrekking tot de clientenzorg zijn er met de huisartsen van de samenwerkingsverbanden Wantveld, Noordwijk Binnen, Celsius en Herenstaete afspaken gemaakt conform de Generieke module Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken waarop de regionale multidisciplinaire ketenzorgprogramma’s zijn gebaseerd. De PEP Groep werkt oa. volgens het regionale zorgprogramma Angst en Stemmingstoornissen van het Knooppunt Ketenzorg. Een belangrijke afspraak die daarin is opgenomen betreft dat wij met toestemming van de client aan het einde van de behandeling terugkoppelen welke diagnose gesteld is en wat het behandelresultaat is. Daarnaast zet de PEP Groep behandelingen in waarvan bewezen is dat deze het meest effectief zijn. Daarnaast maken wij gebruik van de zorgstandaarden die zijn ontwikkeld door het kwaliteitsnetwerk GGZ. De zorgstandaarden en generieke modules kunt u hier vinden.

 Cliënttevredenheid 

De PEP Groep hecht ook in de toekomst veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt in 2019 aan iedere cliënt bij beëindiging van de behandeling gevraagd anoniem een beoordelingsvragenlijst in te vullen, de Consumer Quality Index (CQi ambulant). 

 Aan kinderen en jeugdigen en hun ouders wordt aan het einde van de behandeling gevraagd naar een rapportcijfer van 0 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden). In 2018 gaven clienten en hun ouders het gemiddelde cijfer van een 8.5 aan de hulp die zij ontvingen. 

Zorgkaart Nederland

 Cliënten hebben daarnaast altijd de mogelijkheid om De PEP Groep online via Zorgkaart Nederland, de links daarvoor vindt u hieronder.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering over de PEP-Groep.