Informatiebrief


INFORMATIEBRIEF 2021     
 

(Deze brief ontvangt u van de huisarts/POH GGZ na verwijzing en/of ontvangt u na aanmelding bij de praktijk)

Algemeen

De PEP Groep is een groep van ruim 35 psychologen die, in nauwe samenwerking met de huisarts, zowel basis- als gespecialiseerde psychologische (GBGGZ en SGGZ) zorg verleent aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Bij de PEP Groep zijn psychologen werkzaam in twee algemene vestigingen PEP Noordwijk en PEP Junior en in een aantal partnerpraktijken in Noordwijk (Gezondheidscentrum Wantveld, Huisartsenpraktijk Irisplein, Huisartsenpraktijk Vinkeveld), Voorhout (Huisartsenpraktijk Agneshove) en Noordwijkerhout (Huisartsenpraktijk Celsius).

Wat is een eerstelijnspsycholoog?

Een eerstelijnspsycholoog is universitair opgeleid en geschoold en streeft een kortdurende en probleemgerichte aanpak na waarbij uw eigen doelen centraal staan. Een paar gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen en u met vertrouwen zonder psychologische hulp verder kan. Naast de focus op zelfregie wordt ook onderzocht hoe uw omgeving betrokken kan worden bij de behandeling en daarna (mits u daar behoefte aan heeft). 

 

Hoe kom ik terecht bij de PEP Groep psycholoog?

Via een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist (ook jeugdarts of bedrijfsarts) kunt u een afspraak maken voor diagnostiek en eventuele behandeling.
Kinderen tot 18 jaar kunnen ook verwezen worden door een Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Daarnaast kunt u natuurlijk ook op eigen initiatief (particulier) een afspraak maken voor een gesprek. Mogelijk zijn daar dan extra kosten aan verbonden. 

Wat zijn de kosten?

Voor alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar heeft de PEP Groep een overeenkomst met Holland Rijnland afgesloten (zie voor meer informatie: https://jeugdhulphollandrijnland.nl/) en zijn er geen (extra) kosten aan de psychologische zorg verbonden.

Voor de volwassenen (vanaf 18 jaar) heeft de PEP Groep overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars (zowel voor de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ).  Voor 2021 blijft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385,-. Indien u hier nog geen gebruik van heeft gemaakt, zijn de kosten van psychologische zorg tot dit bedrag voor uw rekening.

Wanneer u géén verwijzing van de arts of medische specialist heeft of u de psychologische hulp zelf wenst te betalen dan kan een particulier traject worden gestart. In dat geval wordt per consult (60 minuten) gedeclareerd. De kosten bedragen € 97,50 per individueel consult van 60 minuten (conform de geldende tarieven van de NZa).


Hoe maakt u een afspraak?

U kunt zich tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag  telefonisch (071-3623049) aanmelden.

Aanmelden is ook mogelijk via info@pep-groep.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk na uw aanmelding contact met u opnemen. 

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd  (via telefoon of email behandelaar of secretariaat). Bij niet (tijdig) annuleren zal de afspraak in rekening worden gebracht tegen een tarief van E65,-.


Wat moet ik meenemen bij de eerste afspraak?

Indien wij via de huisarts nog niet in bezit zijn van uw verwijsbrief zou u deze dan mee willen nemen naar de eerste afspraak net als uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.


Regels en plichten

De psychologen van de PEP Groep werken volgens de beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). Op onze website meer informatie over de klachten en verbetersuggesties.

 

December 2020 -Wijzigingen voorbehouden